Print Minisite Erfgoeddag Antwerpen >> Deelnemers >> Goed om weten: Erfgoeddag 2009 >> Erfgoeddag 2009 persbericht

Erfgoeddag 2009 persbericht

PERSBERICHT Erfgoeddag 2009 in Antwerpen

Erfgoeddag 2009: Antwerpen in het teken van vriendschap

Op zondag 26 april 2009 vindt in Vlaanderen en Brussel de negende editie van Erfgoeddag plaats. Het thema van deze Erfgoeddag is Uit Vriendschap!? en belicht vriendschapsrelaties vandaag en in het verleden. In Antwerpen ontdekt de bezoeker het rijke culturele erfgoed van negenendertig deelnemers in vijf deelthema's: Vrienden van het Erfgoed, Kunstzinnige vrienden, Spirituele vrienden, Verenigde vrienden en ‘Vrolijke' vrienden.

Voor de negende keer op rij organiseren Vlaanderen en Brussel Erfgoeddag. Op zondag 26 april 2009 staat het culturele erfgoed weer in de schijnwerpers. Dit jaar belichten de deelnemers door middel van symbolen, rituelen, betekenissen, foto's, brieven,... het thema vriendschap in al zijn facetten.

Uit Vriendschap!? toont vriendschapsrelaties van nu en toen, de sporen die vriendschap nalaat, hoe mensen vriendschap uiten, vriendschap over de fysieke, politieke en psychologische grenzen heen. Het thema laat ook toe om de minder positieve kanten van vriendschap te belichten: uitsluiting uit een vriendenclubje, tegenstrijdige ideologieën die een bres in vriendschap slaan.

Het rijke aanbod van Antwerpen in vijf deelthema's

In Antwerpen nemen negenendertig musea, archieven, bewaarbibliotheken, archieven, kerken, heemkundige kringen en andere erfgoedbewaarders deel aan Erfgoeddag. Het rijke Antwerpse programma is opgedeeld in vijf verschillende thema's zodat de bezoeker makkelijk kan kiezen uit het grote aanbod.

Vrienden van het Erfgoed
Vriendenverenigingen zijn voor kerken, musea en andere erfgoedbewaarders van onschatbare waarde. De leden profileren zich als ambassadeurs, mecenas, zetten zich in als vrijwilliger, werven fondsen en kopen collectiestukken aan. Het publiek kan kennismaken met hun onmisbare werk in o.a. het Zilvermuseum, het Rubenshuis, het Rijksarchief of bij Voor Kruis en Beeld.

Kunstzinnige vrienden
Kunst schept een band, binnen of buiten de disciplinaire grenzen. Literaire, muzikale, schildersvrienden,... van wereldklasse of louter voor de ‘fun', van Rubens' vrienden tot de Wilrijkse Koninklijke Harmonie St.-Bavo: één voor één maken ze deel uit van het kunstzinnig erfgoed van Antwerpen. Kunstzinnige vrienden zijn terug te vinden in o.a. het AMVC-Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het Museum Vleeshuis, het Maagdenhuismuseum en het Rockoxhuis.

Spirituele vrienden
De zoektocht naar de betekenis van het leven brengt mensen samen. Spirituele vriendschappen ontstaan in de religieuze huizen zoals de prachtige Antwerpse kerken en joodse tempels maar ook in niet-godsdienstige instellingen zoals de vrijzinnige loge. Ook in het Etnografisch museum maakt de bezoeker kennis met spirituele vriendschappen.

Verenigde vrienden
De Antwerpse heemkundige kringen zijn een onuitputtelijke bron voor cultureel erfgoed ontstaan uit vriendschappen in allerlei verenigingen: jeugdbewegingen, sportverenigingen, scholen, wijken, huizenblokken,... Dit gebeurt in alle hoeken van Antwerpen, van de Statiestraat in Berchem en de St.-Andrieswijk in Antwerpen tot Mariaburg en Merksem.

‘Vrolijke' vrienden
Vriendschap kan ook gewoonweg open bloeien, tussen twee mensen, niet in een vereniging, zonder een duidelijke aanleiding. Een moment, gebeurtenis, plaats, kan een vriendschap doen ontstaan, in goed en kwade tijden. Het Documentatiecentrum van het Vlaams Nationalisme toont dat vriendschap niet altijd voor ‘vrolijk' staat, daartegenover staat de hartverwarmende vriendschap van het Nest in het Middelheimmuseum.


Praktische informatie

Erfgoeddag

Zondag 26 april van 10 tot 18 uur, op diverse plaatsen over heel Antwerpen.

Het volledige aanbod van de 39 Antwerpse erfgoedinstellingen die deelnemen aan Uit Vriendschap!? is vanaf eind maart terug te vinden op www.erfgoedcelantwerpen.be/erfgoeddag.

Een geïllustreerd programmaboekje met inleidende teksten is vanaf eind maart beschikbaar.

Het publiek kan voor informatie ook terecht bij de Toerismelijn Antwerpen op het nummer 03 232 01 03.

Centraal infopunt op 26 april: Mercator-Orteliushuis, Kloosterstraat 15, Antwerpen (03 232 92 08).


Op 26 april doet Antwerpen haar reputatie als bruisende stad alle eer aan. Naast Erfgoeddag, vindt onder andere ook de jaarlijkse ING Antwerpen 10 Miles & Marathon plaats. Dit sportevenement heeft gevolgen voor de mobiliteit in de stad. Erfgoeddagbezoekers die zich van hun sportiefste kant tonen en zich te voet, per fiets of met het openbaar vervoer verplaatsen, komen vlot de stad door. Automobilisten kunnen hun wagen parkeren aan de verschillende ‘Park & Ride'-punten aan de rand van de stad.  Meer info kunt u vinden op www.antwerpen.be/sport.


Voor meer informatie over dit persbericht of voor fotomateriaal:

Vera De Boeck, Coördinatie Erfgoeddag Antwerpen, tel. 03 227 49 53, vera.deboeck@stad.antwerpen.be

Of via de website www.erfgoedcelantwerpen.be/erfgoeddag

Nadia De Vree, Pers & PR, Musea Antwerpen, tel. 03 206 09 34, gsm 0475 36 71 96, nadia.devree@stad.antwerpen.be

Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=19_100_166_182&lang=NL