Print Minisite DICE

Minisite DICE

DICE: Digitale Inventarisatie Cultureel Erfgoed ®
Een nieuw programma voor basisregistratie

Logo DICE - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

De dagelijkse realiteit

Openbare en semi-openbare gebouwen zoals districtshuizen, kerken, politiekantoren, scholen, ... maar ook vele andere organisaties zoals academies, culturele centra, heemkringen, theaters, ... hebben heel wat cultureel erfgoed (archiefstukken, beelden, boeken, meubels, foto's, schilderijen, ...).

Vaak is er echter geen zicht op de grootte en de veelzijdigheid van hun collectie, staat de digitale inventarisatie nog niet op punt en wordt cultureel erfgoed niet lokaal beheerd en opgevolgd.

Er is een grote behoefte aan een eenvoudig object registratie programma om deze inventarisatie snel en voorspoedig te laten verlopen. De Erfgoedcel Antwerpen tracht met het project DICE (Digitale Inventarisatie Cultureel Erfgoed) aan die nood tegemoet te komen, zowel voor Antwerpse organisaties als andere Vlaamse culturele instellingen. 

Colofon

Initiatief en concept: Erfgoedcel Antwerpen
Met de steun van: Collectiebeleid / Behoud en Beheer - Am; de Vlaamse Overheid

DICE (Digitale Inventarisatie Cultureel Erfgoed) is een geregistreerd merk ®.

DICE kwam tot stand in het kader van het erfgoedconvenant van de stad Antwerpen met de Vlaamse Gemeenschap. Het Access database programma is een concept van de Erfgoedcel Antwerpen in samenwerking met Collectiebeleid / Behoud en Beheer van de musea stad Antwerpen. Het programma werd door Vanda Engineering bvba ontwikkeld.

Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=19_81&lang=NL