Print Minisite DICE >> Links

Links

Links

Wanneer je zelf aan de slag wilt gaan met inventariseren, zijn er nu al een heleboel hulpmiddelen ter beschikking. 


Invulboek van MovE

Logo MovE - Copyright: Oost-Vlaanderen  

Een handleiding bij registratie van objecten met informatie over wat je in welke velden kan noteren of richtlijnen voor het noteren van namen.

De helpteksten in DICE zijn afkomstig uit het MovE invulboekDICE vs. Adlib Museum Lite en Pandora
 

Culturele Biografie Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen voerden een vergelijkend onderzoek van objectregistratieprogramma's voor het beheer van kleine erfgoedcollecties uit.

Hiervoor namen ze Adlib Museum Lite, DICE en Pandora onder de loep en werden deze drie goedkope programma's voor basisinventarisatie aan allerhande testen onderworpen.

Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=19_81_119&lang=NL