Print Minisite DICE >> Wat is DICE?

Wat is DICE?

Wat is DICE?

DICE is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke Access applicatie met aansluiting bij de structuur van het Adlib registratie programma zoals gebruikt in diverse Vlaamse musea, waaronder de musea stad Antwerpen. Het programma is bedoeld voor de basisregistratie van heel divers cultureel erfgoed. DICE is bovendien geschikt om op een snelle manier de registratie-achterstand bij diverse soorten culturele instellingen in Vlaanderen - van klein tot groot - weg te werken. Met behulp van knoppen, invulvelden en lijsten is het invoeren van gegevens in het programma erg eenvoudig. Bestaande Word- en Excel-inventarissen zijn gemakkelijk te importeren. De gegevens kunnen nadien ook opnieuw naar Excel of Adlib worden geëxporteerd. De fotografische registratie werd als essentieel onderdeel in DICE ingebouwd. Foto's van objecten kunnen nuttig zijn voor onderzoek, het afsluiten van een verzekering of als identificatiemiddel bij het aangeven van een eventuele diefstal. DICE wordt bovendien gratis ter beschikking gesteld aan Vlaamse instellingen en diensten die cultureel erfgoed beheren.

Screenshot DICE - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Een beetje geschiedenis

DICE is het resultaat van de inventarisatie van cultureel erfgoed in de stedelijke (semi-) openbare gebouwen in de districten van Antwerpen. Dit erfgoedproject werd in 2000 opgestart door de Erfgoedcel Antwerpen in samenwerking met Collectiebeleid / Behoud en Beheer van de musea stad Antwerpen. In 2003 werd DICE ontwikkeld als antwoord op de steeds terugkerende vraag naar een geschikt registratie-instrument waarbij de lokale beheerders ter plaatse hun cultureel erfgoed kunnen inventariseren. In 2004 werd het programma door enkele organisaties grondig getest. In 2005 werd het programma grondig aangepast op basis van de opmerkingen die door de testorganisaties werden gegeven. In 2006 werd de handleiding aan de nieuwe DICE-versie aangepast.

Half december 2006 werd DICE online ter beschikking gesteld. Het programma en de handleiding kunnen via de website van de Erfgoedcel Antwerpen worden gedownload.

Toekomstperspectief

Vanaf juni 2007 wordt DICE door Digipolis tot een SQL-database omgevormd. Zo zal het mogelijk worden om een internet/intranetversie van DICE ter beschikking te stellen.

Daarnaast wordt onderzocht of het onderdeel Collecties in DICE met deelcollecties kan worden uitgebreid.

Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=19_81_94&lang=NL