Print Erfgoedcel Antwerpen

Erfgoedcel Antwerpen

Erfgoedcel Antwerpen

 

De Erfgoedcel Antwerpen is volledig opgenomen in de overkoepelende werking van het MAS.
Deze website wordt dus niet meer actief bijgewerkt. Je vindt hier wel nog informatie over de vroegere projecten van de Erfgoedcel Antwerpen. Nieuwe informatie over de Antwerpse erfgoedwerking kan je nu vinden in de rubriek 'MAS in de Stad' op
www.mas.be  

 

De stad Antwerpen hecht al vele jaren groot belang aan de zorg voor haar erfgoed. Toen in 2000 de Vlaamse Gemeenschap de eerste stappen zette in de richting van het nieuwe erfgoeddecreet Externe link (2005), kon Antwerpen (samen met Brugge en Gent) als pilootstad mee een erfgoedconvenant afsluiten.

Met dit convenant engageert de stad Antwerpen Externe link zich samen met de Vlaamse Gemeenschap Externe link tot het uitwerken van een erfgoedbeleid voor de stad.

De Erfgoedcel Antwerpen voert dit convenant uit om het Antwerpse erfgoed beter bekend te maken bij het publiek en het maatschappelijk draagvlak te vergroten.
Netwerking en samenwerking zijn hierbij onontbeerlijk in de concrete werking van de Erfgoedcel Antwerpen.


Inhoud

In deze rubriek verneem je meer over de Erfgoedcel Antwerpen in haar totaliteit:

Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=1_4&lang=NL