Print Erfgoedcel Antwerpen >> Werking

Werking

Werking 

 

De Erfgoedcel Antwerpen is volledig opgenomen in de overkoepelende werking van het MAS.
Deze website wordt dus niet meer actief bijgewerkt. Je vindt hier wel nog informatie over de vroegere projecten van de Erfgoedcel Antwerpen. Nieuwe informatie over de Antwerpse erfgoedwerking kan je nu vinden in de rubriek 'MAS in de Stad' op w
ww.mas.be

 

We worden omringd door cultureel erfgoed.

Van schilderijen en beeldhouwwerken in musea; belangrijke documenten, kaarten en plannen in archieven; kostbare boeken in bewaarbibliotheken; religieuze schatten in kerken; foto's of filmpjes van de lokale voetbalploeg in heemkringen; tot onze hoogstpersoonlijke herinneringen.

Het zijn stuk voor stuk sporen uit ons verleden die samen een verhaal - ons verhaal - vertellen. Zo geven ze zin aan ons bestaan vandaag en morgen.


De Erfgoedcel Antwerpen 

De Erfgoedcel Antwerpen heeft - door het aangaan van een projectmatige samenwerking met diverse erfgoedbewaarders - de bedoeling het rijke en diverse erfgoed van Antwerpen en de Antwerpse regio onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen. Dat doet ze sinds 2000 samen met de vele Antwerpse erfgoedbewaarders.

Dankzij tentoonstellingen, websites, publicaties, onderzoek, studies en evenementen, zoals de jaarlijkse Erfgoeddag (het vroegere Erfgoedweekend), kan je uitgebreid kennismaken met de rijkdommen uit het Antwerpse verleden die aan het dagdagelijkse leven zinvolle diepgang geven.

Oranje logo Erfgoedcel Antwerpen - Copyright: Erfgoedcel AntwerpenRodamine logo Erfgoedcel Antwerpen - Copyright: Erfgoedcel AntwerpenRood logo Erfgoedcel Antwerpen - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen
Lichtblauwwit logo Erfgoedcel Antwerpen - Copyright: Erfgoedcel AntwerpenDonkerblauw logo Erfgoedcel Antwerpen - Copyright: Erfgoedcel AntwerpenPaars logo Erfgoedcel Antwerpen - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen


De projecten

De Erfgoedcel Antwerpen heeft sinds haar ontstaan in het jaar 2000 heel wat projecten gerealiseerd. In zes jaar tijd werden meer dan vijftig projecten uitgevoerd in functie van een lokaal integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid zoals bepaald in het erfgoedconvenant tussen de stad Antwerpen Externe link en de Vlaamse Gemeenschap Externe link.

Een beperkt visueel overzicht van voorbije projecten vind je in onderstaande collage. Een gedetailleerd overzicht van alle projecten vind je in de rubriek Projecten.

 Collage projecten Erfgoedcel Antwerpen - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen


Cultureel erfgoed: een dialoog tussen mensen en dingen die verhalen doet ontstaan

Door de eeuwen heen is in de Antwerpse havenstad heel wat cultureel erfgoed vervaardigd en bijeengebracht. Het culturele erfgoed wordt op een "broeiende" wijze (broeierig en boeiend) geactualiseerd. Er wordt mee geleefd en mee omgegaan. Het inspireert. Het culturele erfgoed van de stad verhoogt de levenskwaliteit van de inwoners, werkenden en bezoekers.

 Cultureel erfgoed: dingen - mensen - verhalen - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen
Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=1_4_14&lang=NL