Print Colofon

Colofon

Colofon 

 

De Erfgoedcel Antwerpen is volledig opgenomen in de overkoepelende werking van het MAS.
Deze website wordt dus niet meer actief bijgewerkt. Je vindt hier wel nog informatie over de vroegere projecten van de Erfgoedcel Antwerpen. Nieuwe informatie over de Antwerpse erfgoedwerking kan je nu vinden in de rubriek 'MAS in de Stad' op
www.mas.be  

 

Dit is de website van het voormalige MAS | Erfgoedcel Antwerpen.

De vroegere erfgoedcel is nu volledig opgenomen in het MAS. Deze website wordt niet meer actief onderhouden, maar heeft vooral een archieffunctie. Je kan er de activiteiten en projecten van MAS | Erfgoedcel Antwerpen in terugvinden tot juni 2009.

Het MAS is een erfgoedforum en maakt deel uit van de groep Musea en Erfgoed. Het wordt via het Erfgoeddecreet gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

Oranje logo Erfgoedcel Antwerpen - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen
Logo MAS - Copyright: Museum aan de Stroom
Logo Musea Antwerpen - Copyright: Musea stad Antwerpen
Logo stad Antwerpen - Copyright: stad Antwerpen
Logo Vlaamse overheid - Copyright: Vlaamse overheid


Realisatie

  • Technische realisatieDigitalMind Externe link
  • CMS-systeem: eXopera Externe link
  • Vormgeving: PK-Projects Externe link
  • Foto's: respectievelijke copyrights
  • Teksten: Erfgoedcel Antwerpen

Privacybeleid

Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Wij bewaren enkel jouw persoonlijke gegevens als je ons deze vrijwillig communiceert (bv. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als je ons via onze site jouw postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons indien je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen.


Intellectuele rechten

Alle teksten, foto's of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.


Aansprakelijkheid

MAS | Erfgoedcel Antwerpen is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.
Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover MAS | Erfgoedcel Antwerpen geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is MAS | Erfgoedcel Antwerpen in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.


Cookies

Op deze site kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de PC van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgend bezoek de server de gebruiker kan herkennen (bv. uw taalkeuze). Je kan de cookie-ondersteuning uitschakelen via jouw internetbrowser.


Inzage en correctie van jouw persoonlijke gegevens

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. Je hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van jouw persoonsgegevens, kan je terecht bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.


Technisch

Deze website wordt het best bekeken met Netscape / Internet explorer 5.0 +, 1024 x 768 schermresolutie en minstens 256 kleuren.

Via de site kan je verschillende documenten raadplegen in pdf-formaat. Indien je geen pdf-formaat kan lezen, kan je de gratis Adobe Reader Externe link installeren.

Download de Adobe Reader 

Voor vragen of opmerkingen over deze site, suggesties en signalementen aan de redactie stuur je een e-mail naar mas@stad.antwerpen.be

Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=35_27&lang=NL