Print Sector >> Steunpunt

Steunpunt

Steunpunt

De erfgoedsector in Vlaanderen kon tot 2008 voor haar werking een beroep doen op twee steunpunten:

Culturele Biografie Vlaanderen vzw: het steunpunt voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea.

en

Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw: het steunpunt voor erfgoedverenigingen, immaterieel en oraal erfgoed en (de studie van) cultuur van alledag in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2008 zijn deze erfgoedsteunpunten gefusioneerd met als doel te komen tot één performant steunpunt voor de hele cultureel erfgoedsector . Begin februari 2007 werd dit fusietraject opgestart en is Faro Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed geboren.

Logo Faro - Copyright: Faro
Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=3_5_80&lang=NL