Print Sector >> Beleidsteksten

Beleidsteksten

Beleidsteksten 

 

De Erfgoedcel Antwerpen is volledig opgenomen in de overkoepelende werking van het MAS.
Deze website wordt dus niet meer actief bijgewerkt. Je vindt hier wel nog informatie over de vroegere projecten van de Erfgoedcel Antwerpen. Nieuwe informatie over de Antwerpse erfgoedwerking kan je nu vinden in de rubriek 'MAS in de Stad' op
www.mas.be  

 

De Erfgoedcel Antwerpen gaat met een gerichte visie te werk en wil deze visie ook meegeven aan haar partners. Ze heeft daarom de lijnen van haar beleid in een beleidsplan uitgeschreven.

Dit plan verwoordt de visie en de doelstellingen van de Erfgoedcel Antwerpen en geeft weer welke richting de stad Antwerpen met haar erfgoedbeleid wil bewandelen.

Jaarlijks schrijft de Erfgoedcel Antwerpen ook een actieplan dat aangeeft welke projecten ze dat jaar wil uitvoeren om het genoemde beleidsplan in de praktijk te brengen.Deze plannen kan je hier downloaden:

Heb je nog vragen of suggesties? Of denk je een partner te kunnen zijn bij één van de projecten van de Erfgoedcel Antwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.
Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=3_5_83&lang=NL