Print Nieuws | Agenda >> Nieuws

Nieuws

RSS Feed RSS Help

Nieuws 

 

De Erfgoedcel Antwerpen is volledig opgenomen in de overkoepelende werking van het MAS.
Deze website wordt dus niet meer actief bijgewerkt. Je vindt hier wel nog informatie over de vroegere projecten van de Erfgoedcel Antwerpen. Nieuwe informatie over de Antwerpse erfgoedwerking kan je nu vinden in de rubriek 'MAS in de Stad' op
www.mas.be  

 

Welke nieuwe projecten worden ontwikkeld om het Antwerps erfgoed in de kijker te zetten?
In deze rubriek wordt je een overzicht geboden van de erfgoednieuwtjes in Antwerpen.

 Weergave:Ludo Coeck

Ludo Coeck was een held in de voetbalwereld. Op jonge leeftijd begonnen bij Berchem Sport, groeide hij al snel door naar Anderlecht, Inter Milaan en Ascoli. Zijn persoonlijke knipselboeken werden nu, 25 jaar na zijn plotse overlijden, door Suzy Coeck en cc Berchem online geplaatst.

-> meer


Door enkele verhuisbewegingen van het Antwerpse stadspersoneel, is er een online verkoop van kantoormeubilair. Heeft jouw vereniging nog nood aan een bureau of een archiefkast? Neem dan even een kijkje.

-> meer

Week van de Begraafplaats

Tijdens de week van de begraafplaatsen staan tussen zaterdag 29 mei en met zondag 6 juni verschillende Antwerpse begraafplaatsen opnieuw in de kijker. Om iedereen kennis te laten maken met al het moois dat het Antwerps funeraire erfgoed te bieden heeft worden verschillende rondleidingen, een avondwandeling met de stadsdichter en de tentoonstelling 'het laatste transport' georganiseerd.

-> meer

copyright Open Kerken

De Dag van de Open Kerken op zondag 6 juni is een feestdag voor alle religieuze gebouwen in België. Het is een cultureel festival met concerten, gidsbeurten, lezingen, tentoonstellingen,… als bijdrage tot de opwaardering van het religieus erfgoed.

-> meer

Affiche Heemkundedagen - copyright Heemkunde Gouw Antwerpen

In juni organiseren de Antwerpse heemkringen en heemkundige musea de Heemkundedagen. Dit jaar staat het vervoer in de periode 1800-1900 centraal. Tijdens drie zondagen kan je ontdekken wat de heemkunde hier allemaal over kan vertellen.

-> meer

IkbewaarWilrijk - copyright District Wilrijk

Iedereen bewaart dingen die hij mooi vindt of waar speciale herinneringen aan vasthangen. Ook Wilrijk wil mooie herinneringen koesteren. En daarvoor kunnen we alle hulp gebruiken. Op de website ikbewaarwilrijk.be kunnen inwoners hun favoriete stukje van het district nomineren.

-> meer

FAKE? Erfgoeddag 2010 - copyright FARO

Zondag 25 april is een feestdag voor cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Dus ook in Antwerpen kan je op ontdekkingstocht. Dit jaar zal het thema 'FAKE?' voor extra verwondering zorgen: Is het een meesterwerk of een vervalsing? Is de maker een oplichter of een kunstenaar?

-> meer

MAS in jonge handen - copyright MAS

In 2009 kreeg Ladda vzw de opdracht van MAS / Musea in Jonge Handen om Antwerpse jongeren tussen 18 en 25 jaar te bevragen. Ladda vzw dineerde met 24 Antwerpse jongeren. Aan de hand van het menu spreken zij over hun smaak, stad, leefwereld en cultuur(beleving).

-> meer

copyright Heemkunde Vlaanderen

Heemkundigen die zich met genealogisch onderzoek bezighouden,v ragen zich vaak af welke genealogische software ze moeten kiezen. VVF Brussel zette enkele criteria op een rijtje.

-> meer

copyright Krugerplein en Peperbus

Krugerplein en Peperbus is een initiatief van een groep jonge mensen om heemkunde en lokaal erfgoed op een toegankelijke manier voor te stellen op het internet. Onder de noemer ‘Heemkunde in het internettijdperk’ presenteerden de initiatiefnemers hun project op 28 februari 2010 aan heemkundekring Gitschotelbuurschap Borgerhout.

-> meer

inzending voor fotowedstrijd Turkije - copyright Erfgoedcel TERF

Turkije was in 2009 gastland voor de Week van de Smaak. Erfgoedcel TERF stelde een uitleenbare fototentoonstelling samen rond de Turkse identiteit en de Turkse eet- en drinkcultuur.

-> meer

Ieperse vlaggen - copyright Erfgoedcel Ieper

De Erfgoedcel CO7 en de stad Ieper stelden een website samen over Ieperse vlaggen. Je kunt er grasduinen in het kleurrijke vlaggen-erfgoed van groot-Ieper. Maar je vindt er ook tips over de bewaring van vlaggen.

-> meer

flyer - symposium volksmuziek

Muziekraad Vlaanderen organiseert een internationaal symposium over volksmuziek. Op het programma staan onder meer lezingen, workshops, een tentoonstelling, ...

-> meer

Doop - copyright: Volkskunde Vlaanderen vzw

Volkskunde Vlaanderen lanceert 'Zoals gewoonlijk!?', een nieuw project rond tradities. Men wil daarbij bestaande tradities in kaart brengen. Alle hulp is welkom! Geef daarom je eigen favoriete lokale tradities door.

-> meer

Berthe Van Dommelen - Copyright: VRT

In het kader van het project 2014-2018 heeft de VRT de 110-jarige Berthe Van Dommelen geďnterviewd. Zij is de oudste Vlaamse overlevende van de Eerste Wereldoorlog.

-> meer

Beelden en broederschappen

De Antwerpse broederschappen hadden banden met sommige wijken. Je kan deze ontdekken aan de hand van beeldengroepen in het straatbeeld. In de Sint-Jacobskerk kan je er nog meer over ontdekken in de tentoonstelling "Beelden en broederschappen".

-> meer


De Provincie Antwerpen geeft 10 organisaties die beroep doen op vrijwillgers, de kans om zich gratis voor te stellen aan het grote publiek in het programma DagTV.

-> meer

Screenshot Archeoweb Antwerpen - Bron: archeologie.antwerpen.be

Archeoweb Antwerpen werd volledig gerestyled.

-> meer

logo Erfgoeddag 2010 - copyright FARO

Bij het begin van de zomervakantie wordt de nieuwe sectorsite van Erfgoeddag gelanceerd. Hier kunnen kandidaat-deelnemers terecht voor meer info over ŕlle aspecten van een deelname aan dit evenement. In 2010 vindt de tiende editie van Erfgoeddag plaats op zondag 25 april.

-> meer

logo Adobe - copyright Adobe

FARO heeft een overeenkomst afgesloten met Adobe om Adobe producten aan zeer lage prijzen aan te bieden aan organisaties uit de cultureel-erfgoedsector. Met deze overeenkomst wil FARO professionele software toegankelijker en goedkoper maken voor de cultureel-erfgoedsector.

-> meer

logo Het Firmament

Het Firmament is op zoek naar erfgoedverzamelingen die met figurentheaters te maken hebben. Zo wil het aandacht vragen voor deze bijzondere collecties.

-> meer


Erfgoed via het internet bestuderen; allerlei erfgoedcollecties (van musea, kerkfabrieken, heemkundige kringen,…) virtueel bekijken... De databank ErfgoedPlus maakt het weldra mogelijk om heel wat erfgoed in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant via het web te ontdekken.

-> meer

Erfgoed en herinnering van migratie

MAS Erfgoedcel is sinds november 2008 partner in het project 'Ontwikkeling van expertise rond zorg voor erfgoed van migratie' van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies. Het project wil de zorg voor erfgoed van migratie stimuleren door de uitbouw van samenwerking tussen organisaties of vertegenwoordigers van migranten en het erfgoedveld.

-> meer

Voorbeeld van opslag op de Luchtbal - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

MAS | Erfgoedcel Antwerpen begint in maart 2009 met een uitgebreid onderzoek naar erfgoed en erfgoedorganisaties in de negen Antwerpse districten. Het onderzoek moet leiden tot een onderbouwd ondersteuningsbeleid voor het Antwerpse erfgoedveld. Ook maakt het een uitwisseling van vaardigheden en knowhow mogelijk tussen de verschillende erfgoedpartners.

-> meer

Logo Feestelijk Vlaanderen - Copyright: Volkskunde Vlaanderen

In Vlaanderen en Brussel worden talloze feesten gevierd. Bijna elke dag van het kalenderjaar wordt wel ergens te lande gefeest en dat om de meest uiteenlopende redenen. Vaak gaat het om festiviteiten van religieuze aard, maar evengoed kunnen ze verbonden zijn aan een natuurverschijnsel, een stadsverhaal, een bekend persoon, enzovoort.

-> meer

Erfgoedkoffer - Copyright: MAS

Herinner jij je de smaak van ‘congoleezekes'? Waarom leg(de) je een omgekeerde vuile sok op je keel? Wat is een haarsouvenir? Hoe klonk Armand Pien? Wat kocht je bij 't Meuleken? Verzamelde jij ook zilverpapier? Herinner je het moment dat je de eerste keer naar een Chinees restaurant ging? En wat betekent ‘ze zen hun schip ont laaje'?

-> meer

Screenshot Beeldbank ZOO - Copyright: KMDA

De Beeldbank van de ZOO werd volledig gerestyled en geďntegreerd in de nieuwe ZOO website.

-> meer

Opgraving Burchtsite - Copyricht: Archeologische dienst Antwerpen

Op dit ogenblik voert de stedelijke afdeling archeologie een grootschalig archeologisch onderzoek uit op drie bouwwerven in de Antwerpse burchtzone, tussen de Jordaenskaai, de Vleeshuisstraat en de Burchtgracht. Met dit onderzoek hoopt de stad meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van de stad en haar middeleeuwse burcht.

-> meer

Omslag Gids Sint-Andrieskerk © Erfgoedcel Antwerpen

In juni lanceren de Monumentale Kerken Antwerpen gloednieuwe bezoekersgidsen voor de Sint-Andrieskerk, Sint-Carolus Borromeuskerk, Sint-Jacobskerk en Sint-Pauluskerk, in dezelfde reeks als de reeds bestaande bezoekersgids van de Kathedraal, uitgegeven door Blondé.

-> meer

Arthur Bursens en Rik Van der Linden © Johnny Claes

In 1908 startte Joseph Bursens een orgelfabriek op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. In het lange bestaan werden monumentale dansorgels, orchestrions, straat- en kermisorgels gebouwd. Deze Bursensorgels zijn topstukken in talrijke musea en verzamelingen.

-> meer

Installatie van thermohygrograaf © Erfgoedcel Antwerpen

De dienst Behoud en Beheer van de Musea, Bewaarbibliotheken en Erfgoed heeft thermohygrografen in de districtshuizen Deurne en Merksem laten plaatsen om de luchtvochtigheid en temperatuur te meten.

-> meer

zonder titel © cityLabo

Op 31 mei gaat het bijzondere stadsparcours 'In het spoor van de toekomst' van start. cityLabo, het stadslaboratorium van Antwerpen Averechts verkent de ingrepen die de stad de voorbije vijftig jaar heeft meegemaakt.

-> meer

Schepenen, cultuurantenne en voorzitter van de cultuurraad in de ban van het MAS © Erfgoedcel

Op bezoek bij MAS-infopunt Medewerkers uit district Berendrecht – Zandvliet - Lillo waren op 22 januari 2008 te gast op het MAS-infopunt. Publiekswerker-MAS Cathy Pelgrims vertelde over de voorgeschiedenis en de bouw van het museum. Bij het enthousiaste verhaal over de invulling van dit museum was ook aandacht voor de extra-muroswerking. De Erfgoedcel coördinator Tuur Van Hove toonde in een presentatie de mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden ...

-> meer

Opgravingen H. Kruis- en Bloedkapel op de Bist © Johan Veeckman

Op woensdag 7 mei 2008 werd de fundatie van de Heilige Kruis en Bloedkapel uit 1539 opgegraven. Deze is gesitueerd op de Bist aan de oostzijde van het standbeeld van Constant De Deken.

-> meer

Dossier XI - educatief spel

Volkskunde Vlaanderen brengt educatief spel rond volkscultuur voor de derde graad lager onderwijs: Dossier XI. Dit spel bevat de dossiers van tien jonge kinderen die elk in een andere periode van de twintigste eeuw leven. Elk dossier bevat een brief, waarin het personage vertelt over zijn dagelijks leven, foto's van familieleden, gebeurtenissen of bepaalde voorwerpen...

-> meer


Vzw Sint-Paulusvrienden doet een oproep voor nieuwe medewerkers. Ze zijn op zoek naar medewerkers voor onthaal en toezicht, de technische ploeg en voor wetenschappelijk werk.

-> meerErfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/news.php?catid=6&lang=NL