Print Projecten >> Archief >> 2000-2004

2000-2004

Projecten: archief 2000-2004

In dit luik van het archief van erfgoedprojecten vindt u de initiatieven terug van MAS | Erfgoedcel Antwerpen uit de beleidsperiode 2000-2004.

 Weergave:


Logo ABC 2004 - Copyright: Antwerpen Boekenstad

Met de inzet van een consulent literair erfgoed werkt de Erfgoedcel Antwerpen mee aan ABC 2004: Antwerp World Book Capital 2004 (Antwerpen Wereldboekenstad). Verschillende aspecten van het literaire erfgoed worden belicht en uitgewerkt.

-> meer
Campagnebeeld Schrijversecho's - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Dit najaar gonst Antwerpen van de schrijversstemmen: beeld- en geluidsopnames van Vlaamse auteurs van 1925 tot nu. Hedendaagse en historische literaire goden en halfgoden zullen in montages te zien en te horen zijn op diverse locaties in de stad.

-> meer
Campagnebeeld Rubens Metamorfoses - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Het theater-videoproject Rubens Metamorfoses is een artistiek onderzoek en een hedendaagse interpretatie van het oeuvre van Rubens. De theatergroep Lucilia Caesar vertaalt Rubens' theatraliteit in een reeks van geacteerde transformaties.

-> meer
Campagnebeeld Anniversarium P.P. Rubens - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Wandelconcert ter herinnering aan de dood en de begrafenis van P.P. Rubens.

Een onderdeel van het Rubens-kerkenprogramma 'Rubens, Allesbehalve Wereldvreemd' en in het kader van 'Herontdek P.P. Rubens'.

-> meer
Screenshot Rubens Online - Bron: www.rubensonline.be

Rubens Online wordt door het Rubenianum en de Erfgoedcel opgevat als een lange termijn project waardoor het Rubenianum zich op een actuele, toegankelijke en wetenschappelijke manier internationaal kan profileren als onderzoekscentrum.

-> meer
Campagnebeeld Erfgoeddag 2004 - Copyright: Culturele Biografie Vlaanderen

Het Erfgoedweekend wordt in 2004 herdoopt tot Erfgoeddag. In de plaats van een heel weekend vindt het enkel nog de zondag plaats. Het thema dit jaar is 't Zit in de familie.

-> meer
Campagnebeeld Linkeroever Literair - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

In het kader van Linkeroever Literair werd de aandacht gevestigd op het literaire erfgoed dat schuilgaat achter de straatnaamborden met een letterkundige achtergrond op Linkeroever.

-> meer
Lijn 13 - Protteknie - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Stap op lijn 13 en rij naar de Protteknie, een gebied dat ooit vol olievaten lag. Stop aan pijpleidingen, citernes of wat nog rest van de oude industriŽle glorie. Beleef de verhalen van de mensen die de Protteknie bevolkten.

-> meer
Foto tentoonstelling Polderdorpen - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Een kleine gelegenheidstentoonstelling die de eerste resultaten presenteert van een langdurig project naar de in de jaren '50 en '60 verdwenen Antwerpse polderdorpen Lillo, Oorderen, Oosterweel, en Wilmarsdonk en hun vroegere bewoners. Documenten, fotoís, teksten, videoís, en dergelijke tonen aan dat het erfgoed van de polderdorpen nog niet verdwenen is en vertellen verhalen uit het verleden en het heden.

-> meer
Campagnebeeld Erfgoedweekend 2003 - Copyright: Culturele Biografie Vlaanderen

Erfgoedweekend met als thema 'Op reis'.

-> meer
Campagnebeeld Madonna - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Het wijd vertakte erfgoedproject Madonna werd opgevat als een hedendaags eerbetoon aan een bijzonder Antwerps religieus-historisch erfgoed: de Maria-gevelbeelden. Het omvatte onder meer een openluchttentoonstelling, een boek en toeristisch aanbod.

-> meer
Woeste Gronden - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Een literaire happening op de industriŽle site Petroleum Zuid bij wijze van bekendmaking van het terrein en aankondiging van het eigenlijke tweede deel, Lijn 13-Protteknie.

-> meer
Logo Erfgoedweekend 2002 - Copyright : Culturele Biografie Vlaanderen

Erfgoedweekend met als thema 'Verzamelen, verzamelaars'.

-> meer
Campagnebeeld Stadsbeelden - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

De vele beelden binnen de Leien gelden als ijkpunten in de stad. Toch zijn ze vaak "onzichtbaar" en hebben ze hun betekenis verloren. Een publicatie en wandelingen maken de beelden weer zichtbaar...

-> meer
Campagnebeeld Coiffeurs van de stad - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Met 'Coiffeurs van de stad', een "theater-tentoonstellings-parcours", wees Antwerpen Averechts het publiek op de sociale en culturele betekenis van kapsels en kapsalons. De Erfgoedcel ondersteunde dit deels immaterieel erfgoedproject.

-> meer
Campagnebeeld Laatste Avondmaal - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

De Erfgoedcel startte een inventarisatieproject voor het Antwerpse cultureel erfgoed in openbare en semi-openbare gebouwen. Het districtshuis van Wilrijk beet de spits af. Dit resulteerde in de tentoonstelling rond het werk 'Laatste Avondmaal'.

-> meer
Campagnebeeld Erfgoedweekend 2001 - Copyright: Culturele Biografie Vlaanderen

Erfgoedweekend met als thema 'Ontdek mijn verleden'. Zaterdag 19 mei 2001: archievendag.
Zondag 20 mei 2001: museumdag.

-> meer
Funhouse - Belgian Fun - Copyright: Michel Wuyts

De oprichting van een kunstwerk van de Amerikaan Dan Graham op het Sint-Jansplein in Antwerpen was een erfgoedproject met een hoog experimenteel karakter. Het liet zien hoe de openbare ruimte een wezenlijk onderdeel vormt van het culturele erfgoed.

-> meer
Screenshot Archeoweb Antwerpen - Bron: archeologie.antwerpen.be

Archeoweb Antwerpen, de website van de archeologische dienst Antwerpen, maakt het archeologische erfgoed en de vindplaatsen daarvan kenbaar.

-> meer
Stadsarchief Venusstraat - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

Het is een opdracht van het Stadsarchief Antwerpen (SAA) om een zo groot mogelijke bekendheid te geven aan het bewaarde archivalische erfgoed.

-> meer
Cover Als het maar gezond is ... - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

In de provincie Limburg, en in de steden Antwerpen, Brugge en Gent vond een onderzoek over erfgoeddepots plaats. In beide studies staan de bewaartoestand van het erfgoed en mogelijkheden van een depotwerking voor meerdere erfgoedbewaarders centraal.

-> meer
Restauratie filmbanden - Copyright: Koninklijk Belgische Filmarchief

De Erfgoedcel Antwerpen ondersteunt het Stadsarchief Antwerpen (SAA) bij het restaureren, het optimaliseren van de bewaarcondities en het inventariseren van zijn verzameling films en geluidsbanden.

-> meer
Overlegplatform Culturele BiografieŽn

Het Overlegplatform Culturele BiografieŽn organiseert discussies over de vraag hoe je een culturele biografie (dit is het levensverhaal van een landschap of regio) kan schrijven en vervolgens presenteren aan het publiek.

-> meer
Publieksbegeleiding archieven

Er vindt momenteel een landelijke discussie plaats over publieksbegeleiding en educatie in archiefinstellingen. De uitkomst daarvan kan de integratie van de archiefsector in het cultureel-erfgoedveld ten goede komen.

-> meer
De Europese expertenmeeting - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

De internationale conferentie 'Beheer van cultureel erfgoed in Europa' bracht in Antwerpen Europese specialisten uit de sector cultureel erfgoed bijeen, wat resulteerde in een reeks praktische, beleidsmatige en strategische aanbevelingen.

-> meer
Niet voor het museum? Over kunst in de openbare ruimte

De complexiteit van cultureel erfgoed in de openbare ruimte vraagt om een beleidsmatige benadering. Daarom organiseerden het Middelheim en de Erfgoedcel een symposium over plaatsing, onderhoud en restauratie van kunstwerken in de publieke ruimte.

-> meer
Campagnebeeld Van Moderne Makelij - Copyright: Erfgoedcel Antwerpen

In de districtshuizen van Merksem en Deurne werd een tweede pilotproject uitgevoerd over het ontsluiten van cultureel erfgoed in (semi-)openbare gebouwen. Dit project omvatte de registratie van designmeubels en interieurs, en een tentoonstelling.

-> meer
Oude foto van de inkompoort van de Zoo - Copyright: Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen

Dit erfgoedproject draait om de digitalisering van de historische fotoís uit het bezit van de dierentuin. Er wordt een begin gemaakt met de professionalisering van de conservering en de ontsluiting van deze waardevolle fotocollectie.

-> meer
Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/product.php?catid=108&lang=NL