Print Publicaties | Producten >> Rapporten

Rapporten

Rapporten
 Weergave:


Cover Kies - Copyright: MAS

Het Museum aan de Stroom (MAS) dat in 2010 in een gloednieuw gebouw de deuren opent en het verhaal van de stad en zijn inwoners wil vertellen, ambieert een plek binnen de leefwereld van jongeren (15-25 jaar). Evident is dit niet. Vanzelfsprekend nog veel minder.
Dat daarvoor specifieke doorgedreven inspanningen moeten geleverd worden, is duidelijk. Deze inspanningen lopen best parallel met de conceptfase voor gebouw, collectie, personeelsploeg, communicatiebeleid...

-> meer
Cover Behoud & Beheer berichten. Themanummer - Copyright: Collectiebeleid/Behoud en Beheer Musea, Bewaarbibliotheken en Erfgoed stad Antwerpen

In oktober 2003 startte een onderzoek naar de bewaring van erfgoed. Deze studie kwam er op initiatief van de Erfgoedcel Antwerpen en de dienst Collectiebeleid / Behoud en Beheer van de Musea stad Antwerpen.

-> meer
Cover Onderzoeksrapport depotwerking Antwerpen, Brugge, Gent - Copyright: Musea, Bewaarbibliotheken en Erfgoed stad Antwerpen

Onderzoeksproject: de wenselijkheid en de mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context

-> meer
Cover Onderzoeksrapport depotwerking Limburg - Copyright: Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed, Culturele Biografie Vlaanderen, Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge, Gent Cultuurstad

Onderzoeksproject in opdracht van de provincie Limburg. Wenselijkheids- en haalbaarheidsstudie voor een open, ge´ntegreerde en integrale depotwerking in Limburg

-> meer
Cover Krachtlijnen conserverings- en digitaliseringsbeleid - Copyright: Stadsarchief Antwerpen

Gelet op de investeringen die nodig zijn voor de goede conservering, het beheer van auteursrechten en de digitalisering van geluidsarchieven, is het aangewezen dat elke archiefinstelling beschikt over een acquisitieprofiel en goede keuzes maakt bij het opnemen en verwerven ervan.

-> meer
Cover Rapport Auteursrechten audiovisuele archieven - Copyright: Stadsarchief Antwerpen

Dit rapport richt zich in het bijzonder tot de bewaarders van film- en geluidsarchieven. Het moet voor deze instellingen een eerste leidraad zijn om met het allergrootste respect voor de rechten van de kunstenaars en auteurs, verder werk te kunnen blijven maken van het ter beschikking stellen van deze waardevolle bronnen.

-> meer
Erfgoedcel:Antwerpen
Paginatitel:
Webadres:/product.php?catid=64&lang=NL